Algemene Voorwaarden

Algemeen

Wijnhuis Bergen wijnhandel (Nederland) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50435914.

Het vestigingsadres van Wijnhuisbergen.nl is Rondelaan 5, 1861 EC Bergen (N.H.)
E-mail: info@wijnhuisbergen.nl
Annelies Kuijs Boogert is telefonisch bereikbaar op +31(0)6 – 25 40 33 93

Het BTW nummer van Wijnhuisbergen.nl is NL112507263B01.
Ons banknummer is NL21RABO0147964350

Toepasselijkheidsverklaring

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Wijnhuisbergen.nl. De voorwaarden zijn opgesteld conform de laatst bekende wet- en regelgeving van de EU en Nederland. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de besteller zich akkoord met deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Wijnhuisbergen.nl heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Wijnhuisbergen.nl. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden of u kunt de pdf downloaden.

Prijzen en condities

Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle wijnen van Wijnhuis Bergen.nl vallen onder onze 100% Lekker Garantie (zie Klantenservice – 100% Lekker Garantie). Hier vindt u ook informatie over het ongedaan maken van een bestelling (herroepingsrecht).

Wat betreft het terugbetalen geldt het volgende:
Wijnhuisbergen.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Wijnhuisbergen.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Wijnhuisbergen.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wijnhuisbergen.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Indien niet anders vermeld is de inhoud van wijnflessen 0,75 liter.

U kunt bij het bestellen kiezen hoe u wilt betalen. U betaalt veilig via iDEAL of PayPal. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verzonden, of u haalt de wijn op in Bergen.

Als uw bestelling voor 16.00 uur binnen is dan wordt die normaliter binnen 2-5 werkdagen op het aangegeven adres bezorgd. Wijnhuis Bergen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Als u voor meer dan €150 incl. btw is het bezorgen in Nederland gratis (Waddeneilanden uitgezonderd), het aantal flessen maakt dan niet uit. Bestelt u voor minder dan € 150 dan gelden volgende bijdragen in de verzendkosten €11.95
Alle aanbiedingen van Wijnhuisbergen.nl zijn vrijblijvend. Als een product onverwacht of onverhoopt niet meer leverbaar is, nemen wij contact met u op. Naar wens bieden wij u dan een alternatief aan of retourneren wij uw betaling binnen 30 dagen.

Wijnhuisbergen.nl behoudt zich het recht voor wijn van een opvolgende jaargang te leveren als de gewenste wijn niet meer te leveren is. Uiteraard ontvangt u hierover bericht.

Bezorging naar andere Europese landen kan op wens verzorgd worden. De bezorgkosten zijn natuurlijk hoger en de levertijd is langer. Vraag naar de mogelijkheden.

De afbeeldingen van flessen of etiketten op de website kunnen afwijken van de geleverde flessen. Wijnhuisbergen.nl verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling verklaart besteller tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen (wijnen) is voor Wijnhuisbergen.nl. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnhuisbergen.nl kunnen worden uitgesloten. Mocht er onverhoopt een fles kapot zijn of ontbreken, teken dan het aantal gebroken en/of ontbrekende flessen aan op de vervoersdocumenten en neem zo snel mogelijk contact met ons op via info@wijnhuisbergen.nl o.v.v. uw ordernummer.

Overmacht

Wijnhuisbergen.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Wijnhuisbergen.nl daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer weeralarm, bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers aan Wijnhuisbergen.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kunt u dit melden via info@wijnhuisbergen.nl
Wijnhuisbergen.nl zal deze klacht zo spoedig mogelijk proberen op te lossen en u hiervan vervolgens direct op de hoogte stellen. U krijgt in ieder geval binnen 7 dagen bericht. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie tot 1 jaar na het bij Wijnhuisbergen.nl indienen van uw klacht.

Bescherming persoonsgegevens

De bij een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en voor het contact met de besteller.

De aan Wijnhuisbergen.nl verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings e.d. worden nooit door Wijnhuisbergen.nl aan derden verkocht of verhuurd. Als u uit ons e-mail bestand verwijderd wilt worden, kunt u een e-mail sturen naar info@wijnhuisbergen.nl waarna uw adres uit ons bestand verwijderd wordt. U krijgt hiervan ook een bevestiging. Verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Website

De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen onjuistheden zich incidenteel voordoen. Bijvoorbeeld door tik- en/of drukfouten. Wijnhuis Bergen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking en/of levertijden aanvaardt LS geen aansprakelijkheid.

Wijnhuisbergen.nl behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande melding de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt Wijnhuisbergen.nl zich het recht voor om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen.

Toegang tot besloten of private gedeelten van de website is afhankelijk van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. Deze bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Wijnhuisbergen.nl en dat Wijnhuisbergen.nl uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken conform het privacybeleid van Wijnhuisbergen.nl.

Toegang verlenen tot besloten of private gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door Wijnhuisbergen.nl worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht en alle auteursrechten van de website van Wijnhuisbergen.nl, inclusief het ontwerp van de website, alle teksten, logo’s, foto’s en afbeeldingen, berusten uitsluitend bij Wijnhuisbergen.nl. Geheel of gedeeltelijk overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Wijnhuisbergen.nl is niet toegestaan en is een inbreuk op bovenvermelde rechten.

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wijnhuisbergen.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Alkmaar.

© 2010-2017 Wijnhuisbergen.nl